Prosjekt/prosessledelse

Prosjekt/prosessledelse

Oppgavebeskrivelse

Til vår kunde søker vi en prosjekt/prosessleder

Start: ASAP

Varighet: 6 måneder, med opsjon for 6 måneder forlengelse. 

ARBEIDSOPPGAVER:

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker de bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m. 

Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer høy grad av samhandling med ulike faggrupper på tvers i organisasjonen og i en del tilfeller også aktører utenfor FHI. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder kan bli engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må ofte delta i hele prosessen fra ide og konseptutredning til løsningen er implementert. Våre prosjektledere inngår i team, og som prosjektleder vil du vil inneha forskjellige oppgaver. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

• Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av prosjekter og endringsprosesser 

• Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 

• Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 

• Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 

• Gjennomføre ROS og bidra til personvern og informasjonssikkerhetsanalyser, etablere driftsavtaler og databehandleravtaler ved behov

• Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 

• Bidra i opplæring, innføring og forankring, koordinere gevinstrealiseringsaktiviteter