Senior .Net developer Fixed&TV BSS Tribe

Senior .Net developer Fixed&TV BSS Tribe

Til vår kunde søker vi en Senior .Net developer Fixed&TV BSS Tribe

Fixed & TV IT BSS er ansvarlig for utvikling og forvaltning av verdikjeden til Fixed & TV i Telenor Norge.

F&TV IT BSS driver egen utvikling på løsninger basert på C#/.NET. Løsningene er en del av kjernefunksjonaliteten til F&TV og det er planlagt flere utvidelser av disse. Arbeidsoppgaver vil være å bidra til videreutvikling og forvaltning av disse løsningene. En av de viktigste arbeidsoppgavene vil være å utvikle et produkt- og ordresystem som skal integreres med dagens kjernesystem.

Dagens kjernesystem er implementert i Sybase og skrevet på norsk. Dvs. kode, kommentarer og innholdet i databasen er stort sett norsk. Det stilles derfor språkkrav til vedkommende. Det er også en fordel å kunne lese og forstå kode skrevet i Transact-SQL

Oppgaver:
Jobbe i team på F&TVs løsninger. Vedkommende må følge etablerte retningslinjer og prosesser samt kunne delta i prosjekter etter behov.

Kompetanse:
• Høyere utdannelse innen IT
• Norsk skriftlig og muntlig
• Selvgående
• Kjent med agil utvikling
• Erfaring med utvikling på C#/.NET
• Erfaring med rammeverk som Angular eller tilsvarende er en fordel
• Erfaring fra Fixed & TV eller Telenor er en fordel

Start : 2.3.2020
Varighet : 31.12.2020 med opsjon til 30.6.2021
Arbeidssted : Fornebu
Språk : Norsk